Primeiro cuarto de século do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades