Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío