Artigos en revistas

29 Decembro 2014

A fortuna crítica da obra de Díaz Castro

Resumo Estudo panorámico da fortuna crítica de Xosé María Díaz Castro. Analízanse os principais factores que foron conformando a recepción da súa obra. Identifícanse as achegas […]