Libro

8 Febreiro 2022

Caderno Ramón Piñeiro (XL). Estudos arredor de Ricardo Carvalho Calero

  • Armando Requeixo
  • Anxo Tarrío Varela
  • 2020
  • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
2 Febreiro 2022

Luísa Villalta. As palabras ingrávidas

  • Armando Requeixo
  • 2020
  • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
Resumo Edición facsímile dun poemario inédito da escritora Luísa Villalta que agora exhúmase, acompañado dun estudo introdutorio que contextualiza a obra no conxunto da produción da […]