A educación artistica en primaria: respectar a creatividade