Escribir desde o despois: Dez apuntamentos arredor da (pos)pandemia