Escribir despois de Auschwitz: apuntamentos sobre conflitos e discursos sociais na poesía galega actual (2000-2014)