Publicacións

16 Xuño 2022

Díaz Castro e Carballo Calero

1 Xuño 2022

Cunqueiro en “El Pueblo Gallego”

Resumo O presente artigo describe e analiza as colaboracións de Álvaro Cunqueiro no xornal vigués El Pueblo Gallego antes do estourido da Guerra Civil. Preséntanse todos […]
3 Marzo 2022

A poesía galega de Samuel Eiján

Resumo Estudo temático e estilístico da poesía galega en libro de Samuel Eiján.
21 Febreiro 2022

Primeiro cuarto de século do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

31 Xaneiro 2022

Darío Xoan Cabana

29 Decembro 2014

Díaz Castro por Díaz Castro: (auto)poética e lecturas críticas

Resumo Determínase a autopoética de Xosé María Díaz Castro e elabórase un mapa de lecturas e influencias literarias da súa escrita, ao tempo que se achegan […]