Capítulo de libro

7 Marzo 2022

A chamada da esperanza: guerra e superación en Historia da bicicleta dun home lagarto (2014), de Fina Casalderrey

Resumo O texto tenta un achegamento crítico ás principais características e elementos definitorios de Historia da bicicleta dun home lagarto, novela de Fina Casalderrey publicada en […]