IV XORNADAS DIDÁCTICAS DAS ARTES NA GALICIA DE HOXE: Crear para ensinar