A morte e as súas representacións na LIX ibérica e iberoamericana