A representación da infancia e a vellez a través das ilustracións da LIX