A retórica da morte en obras literarias e fílmicas infantís actuais