Conflitos bélicos na LIX galega. As dúas guerras mundiais: crónica da ausencia e da participación