O equilibrio trastornado. O eu e a súa relación co outro