Publicacións

3 Febreiro 2022

Algunhas consideracións sobre as imaxes na obra de María Victoria Moreno e “Nosoutras”

8 Novembro 2021

Educación literaria e artística. Diálogos interxeneracionais na LIX galega

Resumo: Recóllense os antecedentes da relación entre a nenez e a vellez como temática no LIX galega e na arte. Destácanse aquelas obras narrativas galegas que […]