Algunhas consideracións sobre as imaxes na obra de María Victoria Moreno e “Nosoutras”