Publicacións

8 Febreiro 2022

Building bridges between maths and arts

 • Carol Gillanders
 • Camilla N. Justnes
 • Lucía Casal de la Fuente
 • Rosa María Vicente Álvarez
 • 2020
 • Routledge
Resumo A mostra deste capítulo detalla unha lección con seis nenos de entre tres e seis anos que asisten a unha escola dunha sola aula en […]
2 Febreiro 2022

Music education and didactic materials

 • Carol Gillanders
 • Guilherme Romanelli
 • Jessica Pitt
 • Jesús Rodríguez Rodríguez
 • Rosa María Vicente Álvarez
 • 2020
 • Andavira