Publicacións

8 Febreiro 2022

Caderno Ramón Piñeiro (XL). Estudos arredor de Ricardo Carvalho Calero

  • Armando Requeixo
  • Anxo Tarrío Varela
  • 2020
  • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
3 Febreiro 2022

As Bretañas de Cunqueiro

Resumo Álvaro Cunqueiro foi un escritor bretonófilo. A súa obra literaria así o demostra. E tamén as súas opinións a propósito da viaxe que fixo a […]
2 Febreiro 2022

Luísa Villalta. As palabras ingrávidas

  • Armando Requeixo
  • 2020
  • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
Resumo Edición facsímile dun poemario inédito da escritora Luísa Villalta que agora exhúmase, acompañado dun estudo introdutorio que contextualiza a obra no conxunto da produción da […]
8 Novembro 2021

Elos de lectura. 28/12/2020