Publicacións

25 Febreiro 2022

Setenta ideas para a (pos)pandemia

 • María Xesús Nogueira Pereira
 • Fernando Ramallo
 • Francisco Sampedro
 • Iolanda Teixeiro Rei
 • Manuel Fernández Blanco
 • Pilar García Negro
 • Xosé Manuel Outeiriño Gallego
 • 2020
 • Catro Ventos
Resumo Coa chegada da pandemia, o mundo entra nunha nova etapa histórica que, nos vindeiros anos, chegaremos a coñecer con máis certeza ca na actualidade. Por […]
8 Febreiro 2022

Caderno Ramón Piñeiro (XL). Estudos arredor de Ricardo Carvalho Calero

 • Armando Requeixo
 • Anxo Tarrío Varela
 • 2020
 • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
2 Febreiro 2022

Music education and didactic materials

 • Carol Gillanders
 • Guilherme Romanelli
 • Jessica Pitt
 • Jesús Rodríguez Rodríguez
 • Rosa María Vicente Álvarez
 • 2020
 • Andavira
2 Febreiro 2022

Luísa Villalta. As palabras ingrávidas

 • Armando Requeixo
 • 2020
 • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
Resumo Edición facsímile dun poemario inédito da escritora Luísa Villalta que agora exhúmase, acompañado dun estudo introdutorio que contextualiza a obra no conxunto da produción da […]
8 Novembro 2021

Camiño e peregrinacións na LIX (Compostela no horizonte)

Resumo Os membros da Red Temática de Investigación «Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano» (LIJMI) reúnen neste volume, baixo o título «Camiño […]