Conflitos bélicos e sociais: dous temas imprescindibles na educación literaria e artística