Producións literarias contemporáneas para lectores mozos e as súas temáticas: as realidades brasileira e galega