Os contos árabes nas orixes do cinema occidental: a luz de Lotte Reiniger que emerxe das sombras