Publicacións

3 Febreiro 2022

A viaxe do Mestre Mateo polo Camiño de Santiago: “De como o Santo dos Croques se fai peregrino”, de Pepe Carballude

Resumo Despois de situar o escritor Pepe Carballude na historia da Literatura Infantil e Xuvenil (LIX) galega e de lembrar, a grandes trazos, as características e […]
2 Febreiro 2022

Music education and didactic materials

 • Carol Gillanders
 • Guilherme Romanelli
 • Jessica Pitt
 • Jesús Rodríguez Rodríguez
 • Rosa María Vicente Álvarez
 • 2020
 • Andavira
2 Febreiro 2022

Luísa Villalta. As palabras ingrávidas

 • Armando Requeixo
 • 2020
 • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
Resumo Edición facsímile dun poemario inédito da escritora Luísa Villalta que agora exhúmase, acompañado dun estudo introdutorio que contextualiza a obra no conxunto da produción da […]
8 Novembro 2021

Elos de lectura. 28/12/2020

8 Novembro 2021

Camiño e peregrinacións na LIX (Compostela no horizonte)

Resumo Os membros da Red Temática de Investigación «Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano» (LIJMI) reúnen neste volume, baixo o título «Camiño […]
28 Outubro 2021

Elos de lectura. 23/11/20

28 Outubro 2021

Boletín Galego de Literatura

 • 2020
Breve descrición O Boletín Galego de Literatura (BGL) é unha publicación científica de acceso libre e periodicidade semestral, editada polo Grupo de Investigación LITER21 (GI-1839-Literatura galega. […]
29 Decembro 2020

Arquitectura escolar indiana na comarca compostelá: o caso do concello de Ames

Resumo Dende mediados do século XIX até ben entrada a década de 1930, Galicia convértese nunha exportadora de man de obra emigrante ao continente americano. Isto […]