Publicacións

3 Xuño 2022

Censura e os seus efectos na LIX galega

18 Marzo 2022

Representacións do mundo árabe na Literatura Infantil e Xuvenil galega

Resumo Realízase unha panorámica da presenza do mundo árabe na Literatura Infantil e Xuvenil galega do século XXI, abranguendo tanto temáticas tradicionais coma actuais. En primeiro […]
18 Marzo 2022

Guerras mundiais na literatura infantil e xuvenil galega. Roles femininos

17 Marzo 2022

Conflictos sociales y bélicos en la planificación de la educación literaria

Resumo Despois de recordar que enténdese por educación literaria e a importancia da súa planificación para conseguir un lector competente, refírense os distintos tipos de lectura […]
24 Febreiro 2022

O Capuchinho Vermelho e os seus múltiplos papéis: para uma leitura de alguns livros-objecto

22 Febreiro 2022

¿Alicia juzgada por la reina de corazones? Diferencias insalvables entre “Alicia” de Carroll y la adaptación de Disney

4 Febreiro 2022

Babar e os elefantes. Dos orixinais ás adaptacións

Resumo Comézase con referencias, moi xerais, sobre o que se entende por memoria, imaxinarios, libros infantís, Literatura Infantil e Xuvenil e lectura, unha bagaxe que se […]