I Congreso Internacional de Educación Artística e Literaria: Proxectos interdisciplinares a debate