Interacións artísticas en Galicia 2022. III Encontro-residencia de creadores emerxentes