O mundo e outras vésperas. Colaboracións en El Pueblo Gallego (1932-1936)