As técnicas de animación e a estética da imaxe na reescritura fílmica da literatura fantástica infantil e xuvenil en España (1996-2019)