Infancia e Confinamento: Prácticas Espaciais de Resistencia