Capítulo de libro

18 Marzo 2022

Os contos árabes nas orixes do cinema occidental: a luz de Lotte Reiniger que emerxe das sombras

Resumo Despois de comentar a influencia dos contos orientais en Europa, céntrase na pegada destes no cinema europeo. Detense moi especialmente no traballo de Charlotte Reiniger, […]
18 Marzo 2022

O mundo árabe a través das ilustracións da LIX

Resumo Despois dunha breve introdución sobre os contactos da arte occidentais coa civilización árabe e a influencia que tivo especialmente nos pintores de principios do século […]
17 Marzo 2022

Apuntes sobre las relaciones entre el arte y los conflictos bélicos

Resumo Esta análise comeza cun rápido percorrido pola historia da arte, deténdose na relación entre imaxe e guerra. O tratamento visual do conflito bélico cambia despois […]
15 Marzo 2022

A pegada de Auschwitz na familia Spiegelman. As mulleres de “Maus”, de Art Spiegelman