III Xornadas de didáctica das Artes na Galicia de hoxe: Crear para ensinar