O Premio Jules Verne na literatura galega. A necesidade da inclusión das obras premiadas nas aulas galegas