A escultura como territorio emocional da forma e do espazo. Reflexións sobre o seu proceso de ensinanza e aprendizaxe na Educación Secundaria Obrigatoria