Aproximación aos proxectos interdisciplinares desde as linguaxes artísticas e literarias