Literatura, cinema, videoxogo e cómic: a transmedialidade en The Warriors