Teatro, Infancia e Escola: reflexións sobre o xénero dramático na Literatura infantil