Publicacións

30 Decembro 2014

Explorando formas innovadoras e creativas de ensinanza

Resumo Ca intención de brindar un punto de partida para reflexionar sobre ambos aspectos nos ca materia Innovación Docente e Introdución á Investigación Educativa nas Artes […]
30 Decembro 2014

O son da intelixencia

Resumo O taller de música do poxecto QvO ten sentido dende a óptica da intelixencia múltiple e dinámica, defendida entre outras pola teoría das intelixencias múltiples […]
29 Decembro 2014

O resultado do proxecto qvo: metamorfosis 5

Resumo Se fixámonos en cada unha das artes e tratamos de velas como grandes contedores de disciplinas, comprobaremos co cinema é a máis porosa de todas […]
29 Decembro 2014

O proxecto QVO como proposta innovadora de enriquecimiento

Resumo O proxecto QVO é un proxecto de enriquecemento extracurricular para nenos e nenas con altas capacidades que desenrólase no Museo do Home na Coruña. Fundamentado […]
29 Decembro 2014

Díaz Castro por Díaz Castro: (auto)poética e lecturas críticas

Resumo Determínase a autopoética de Xosé María Díaz Castro e elabórase un mapa de lecturas e influencias literarias da súa escrita, ao tempo que se achegan […]
29 Decembro 2014

As fotografías de Begoña Caamaño

29 Decembro 2014

Arte: substantivo, feminino, plural

Resumo No presente artigo relátase o desenrolo do proxecto denominado «Arte: substantivo, feminino, plural», levado a cabo por futuras mestras. Por mor de diferentes actividades e […]
29 Decembro 2014

A fortuna crítica da obra de Díaz Castro

Resumo Estudo panorámico da fortuna crítica de Xosé María Díaz Castro. Analízanse os principais factores que foron conformando a recepción da súa obra. Identifícanse as achegas […]