Capítulo de libro

13 Setembro 2022

«Cocineros de cuentos. Escribir e ilustrar para el fomento de la creatividad»

Resumo Novas metodoloxías van penetrando lentamente nos diferentes niveis do sistema educativo e gañándolle terreo a prácticas propias da escola tradicional. Unha mostra disto son os […]
12 Setembro 2022

Aproximación aos proxectos interdisciplinares desde as linguaxes artísticas e literarias

5 Setembro 2022

A retórica da morte en obras literarias e fílmicas infantís actuais

5 Setembro 2022

O pan da guerra da literatura ao cine: unha proposta didáctica interdisciplinar con perspectiva de xénero