Coeducación e normalización da homosexualidade a partir da literatura infantil