Música e desenvolvemento sostíbel: tecendo redes na aula