Promovendo o pensamento creativo a través das narrativas visuais e literarias: un estudo de caso no Grao en Mestre/a de Educación Infantil