Educación literaria e artística. Diálogos interxeneracionais na LIX galega