Publicacións

13 Setembro 2022

«Cocineros de cuentos. Escribir e ilustrar para el fomento de la creatividad»

Resumo Novas metodoloxías van penetrando lentamente nos diferentes niveis do sistema educativo e gañándolle terreo a prácticas propias da escola tradicional. Unha mostra disto son os […]
12 Setembro 2022

Aproximación aos proxectos interdisciplinares desde as linguaxes artísticas e literarias

5 Setembro 2022

A retórica da morte en obras literarias e fílmicas infantís actuais

5 Setembro 2022

O pan da guerra da literatura ao cine: unha proposta didáctica interdisciplinar con perspectiva de xénero

11 Xullo 2022

A lectura e a literatura na lexislación educativa española vixente

11 Xullo 2022

A animación á lectura

8 Xullo 2022

Guerra Civil española e roles de mulleres na narrativa xuvenil en gallego de Marina Mayoral

3 Xuño 2022

Conflitos bélicos na LIX galega. As dúas guerras mundiais: crónica da ausencia e da participación

Resumo Despois dunha introdución na que se fai referencia á representación dos conflitos bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil galega, coméntanse brevemente as obras que amosaron […]
18 Marzo 2022

Mulleres e Guerra Civil española: unha proposta tipolóxica na narrativa infantil e xuvenil galega

17 Marzo 2022

El reflejo de las mujeres refugiadas en la narrativa infantil y juvenil gallega: Un par de ejemplos para trabajar en las aulas

Resumo Despois de recordar a importancia que concédeselle á educación literaria nos actuais currículos académicos e de recoller algunha aproximación á súa definición, o capítulo centrarase […]