Publicacións

7 Xuño 2022

Un percorrido urbano polas fontes de Santiago

Resumo Na presente comunicación trátase de expor unha experiencia realizada co alumnado do Grao en Mestre de Educación Infantil levada a cabo no curso 2014/15 na […]
7 Xuño 2022

Proxecto de ApS de arte comunitario

Resumo O proxecto de ApS que preséntase, denominado Unión de Canles Sociais: proxecto de arte comunitario, naceu no ano 2015 no Departamento de Didáctica da expresión […]
7 Xuño 2022

Paisaxe sonoro e APPS

Resumo A ecoloxía sonora adquiriu unha gran importancia educativa desde a súa formulación no último terzo do século XX. O desenvolvemento tecnolóxico permitiu que a labor […]
7 Xuño 2022

Naming the Foreign: external Toponymy in Galician Poetry Written by Women (2000-2009)

7 Xuño 2022

Manuel María e Díaz Castro

7 Xuño 2022

As posibilidades didácticas do “assemblage”

  • Javier Cabo Villaverde
  • 2016
  • Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
7 Xuño 2022

A censura do fantástico na Literatura Infantil e Xuvenil: dos contos populares á literatura de autor

7 Xuño 2022

Espazos para a conciencia corporal

7 Xuño 2022

Escribir despois de Auschwitz: apuntamentos sobre conflitos e discursos sociais na poesía galega actual (2000-2014)

3 Xuño 2022

Didáctica da expresión musical, plástica e corporal

  • Carol Gillanders
  • José María Mesías-Lema
  • María Jesús Agra Pardiñas
  • Raúl Eirín Nemiña
  • 2016
  • Editorial Galaxia
Resumo Este capítulo presenta unha revisión da actividade investigadora levada a cabo polas áreas de Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal na Comunidade Autónoma de […]