Publicacións

18 Marzo 2022

Mulleres e Guerra Civil española: unha proposta tipolóxica na narrativa infantil e xuvenil galega

18 Marzo 2022

Letras e signos en homenaxe

18 Marzo 2022

Leer, sentir, aprender: el horror nazi a través de dos obras con protagonista infantil de John Boyne

Resumo A literatura infantil e xuvenil caracterízase, en primeiro lugar, polo seu compoñente estético. Sen embargo, a especificidade dos destinatarios fai preciso falar dun compoñente educativo […]
18 Marzo 2022

Guerras mundiais na literatura infantil e xuvenil galega. Roles femininos

17 Marzo 2022

El reflejo de las mujeres refugiadas en la narrativa infantil y juvenil gallega: Un par de ejemplos para trabajar en las aulas

Resumo Despois de recordar a importancia que concédeselle á educación literaria nos actuais currículos académicos e de recoller algunha aproximación á súa definición, o capítulo centrarase […]
17 Marzo 2022

Cronobiografía de Anxo Tarrío Varela

17 Marzo 2022

Conflictos sociales y bélicos en la planificación de la educación literaria

Resumo Despois de recordar que enténdese por educación literaria e a importancia da súa planificación para conseguir un lector competente, refírense os distintos tipos de lectura […]
17 Marzo 2022

Cadernos artivistas

Resumo Os Libros de Artistas, os Diarios Gráficos, os Diarios de traballo, os Cadernos de bosquexos, os Diarios de Viaxe son lugares para tomar notas de […]
17 Marzo 2022

Apuntes sobre las relaciones entre el arte y los conflictos bélicos

Resumo Esta análise comeza cun rápido percorrido pola historia da arte, deténdose na relación entre imaxe e guerra. O tratamento visual do conflito bélico cambia despois […]
16 Marzo 2022

Alfabetización cinematográfica. Aturuxo Films

Resumo ATURUXO FILMS é unha experiencia de alfabetización cinematográfica e mediática que desenvólvese curricularmente no IES de Cacheiras dende fai dez anos. Esta experiencia baséase no […]