Publicacións

7 Xuño 2022

Escribir despois de Auschwitz: apuntamentos sobre conflitos e discursos sociais na poesía galega actual (2000-2014)

3 Xuño 2022

Didáctica da expresión musical, plástica e corporal

 • Carol Gillanders
 • José María Mesías-Lema
 • María Jesús Agra Pardiñas
 • Raúl Eirín Nemiña
 • 2016
 • Editorial Galaxia
Resumo Este capítulo presenta unha revisión da actividade investigadora levada a cabo polas áreas de Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal na Comunidade Autónoma de […]
3 Xuño 2022

Conflitos bélicos na LIX galega. As dúas guerras mundiais: crónica da ausencia e da participación

Resumo Despois dunha introdución na que se fai referencia á representación dos conflitos bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil galega, coméntanse brevemente as obras que amosaron […]
3 Xuño 2022

Censura e os seus efectos na LIX galega

3 Xuño 2022

Aturuxo Films: creación audiovisual

3 Xuño 2022

A imaxe nos conflictos bélicos

Resumo Desde sempre, os conflitos bélicos atraeron a atención dos artistas. No presente artigo, despois de dedicar unha epígrafe ao que representou a serie de gravados […]
2 Xuño 2022

Reflexos das dúas Guerras Mundiais na LIX

Resumo Os membros da Red Temática de Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI) achegan neste volume diversas reflexións centradas no […]
2 Xuño 2022

Configurando o mapa contemporáneo. Arte e educación

 • Cristina Trigo Martínez
 • Manuel Miguéns
 • María Jesús Agra Pardiñas
 • 2016
 • Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
Resumo Este libro achega un espazo común de traballo e ofrece oportunidades para experimentar e debater aspectos da educación artística nos intersticios dos paradigmas da arte […]
2 Xuño 2022

Literatura infantil e xuvenil con fondo gris: morte, naufraxios, guerras e desastres

Resumo Este volume abarca dezanove traballos sobre temas “difíciles” ou tabú no ámbito da Literatura Infantil e Xuvenil (a morte, a guerra, es os perigos do […]
2 Xuño 2022

The image of the female body in contemporary society: An approach from the arts classroom

Resumo A aprendizaxe baseada en proxectos e na creación artística brindan aos futuros profesores de secundaria a oportunidade de experimentar e reflexionar sobre a importancia de […]