Capítulo de libro

7 Xuño 2022

A censura do fantástico na Literatura Infantil e Xuvenil: dos contos populares á literatura de autor

7 Xuño 2022

Espazos para a conciencia corporal

7 Xuño 2022

Escribir despois de Auschwitz: apuntamentos sobre conflitos e discursos sociais na poesía galega actual (2000-2014)

3 Xuño 2022

Didáctica da expresión musical, plástica e corporal

  • Carol Gillanders
  • José María Mesías-Lema
  • María Jesús Agra Pardiñas
  • Raúl Eirín Nemiña
  • 2016
  • Editorial Galaxia
Resumo Este capítulo presenta unha revisión da actividade investigadora levada a cabo polas áreas de Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal na Comunidade Autónoma de […]
3 Xuño 2022

Conflitos bélicos na LIX galega. As dúas guerras mundiais: crónica da ausencia e da participación

Resumo Despois dunha introdución na que se fai referencia á representación dos conflitos bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil galega, coméntanse brevemente as obras que amosaron […]
3 Xuño 2022

Censura e os seus efectos na LIX galega

3 Xuño 2022

Aturuxo Films: creación audiovisual

3 Xuño 2022

A imaxe nos conflictos bélicos

Resumo Desde sempre, os conflitos bélicos atraeron a atención dos artistas. No presente artigo, despois de dedicar unha epígrafe ao que representou a serie de gravados […]
10 Maio 2022

La deconstrucción de identidades coertivas mediante la reescritura de arquetipos en Nimona, de Noelle Stevenson

22 Marzo 2022

Espazos, Xentes, Lavadoiros. Unha experiencia interxeracional coa veciñanza