Capítulo de libro

7 Xuño 2022

Espazos para a conciencia corporal

7 Xuño 2022

Escribir despois de Auschwitz: apuntamentos sobre conflitos e discursos sociais na poesía galega actual (2000-2014)

3 Xuño 2022

Didáctica da expresión musical, plástica e corporal

  • Carol Gillanders
  • José María Mesías-Lema
  • María Jesús Agra Pardiñas
  • Raúl Eirín Nemiña
  • 2016
  • Editorial Galaxia
Resumo Este capítulo presenta unha revisión da actividade investigadora levada a cabo polas áreas de Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal na Comunidade Autónoma de […]
3 Xuño 2022

Conflitos bélicos na LIX galega. As dúas guerras mundiais: crónica da ausencia e da participación

Resumo Despois dunha introdución na que se fai referencia á representación dos conflitos bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil galega, coméntanse brevemente as obras que amosaron […]
3 Xuño 2022

Censura e os seus efectos na LIX galega

3 Xuño 2022

Aturuxo Films: creación audiovisual

3 Xuño 2022

A imaxe nos conflictos bélicos

Resumo Desde sempre, os conflitos bélicos atraeron a atención dos artistas. No presente artigo, despois de dedicar unha epígrafe ao que representou a serie de gravados […]
10 Maio 2022

La deconstrucción de identidades coertivas mediante la reescritura de arquetipos en Nimona, de Noelle Stevenson

22 Marzo 2022

Espazos, Xentes, Lavadoiros. Unha experiencia interxeracional coa veciñanza

18 Marzo 2022

Tres mulleres, unha historia: “A historia de Erika”, de Ruth Vander Zee (texto) e Roberto Innocenti (ilustracións)